Leerkracht

Titel: Spreekbeurt over jouw lievelingsdier
Onderwerp: Dieren
Schooltype(s): PO
Voor de groepen: 4, 5 en 6
Vakgebied(en): Wereldoriëntatie en ICT
Uitvoering door: Milou Julicher
Tijdsinvestering: 3x 60 minuten
Opbrengst: - De leerlingen kunnen een eigen spreekbeurt maken in word (tekstverwerken)
- Maken een online mindmap, zodat deze gedeeld kan worden met andere leerlingen
- De leerlingen werken zelfstandig en zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
- De leerkracht vervult meer de rol als coach en begeleidt waar nodig.
Leerpunten - Software kan niet zo maar op de leerlingen computer worden gezet.
Extra materialen: Computers en internetverbinding
Webkwestiemaker(s): Milou Julicher
Emailadres(sen): Milouuu__@live.nl

Foto's zijn afkomstig van https://www.maxpixel.net
Ten tijde van de upload was het Creative Commons auterusrecht op maxpixel.net als volgt geregeld:
CC0 Public Domain
Free for commercial use
Link referral required