6. Afsluiting

Wat hebben we geleerd?

Je hebt je gepromoveerd tot een echte assistent van Freek Vonk. Je weet nu alles te vertellen
over jouw lievelingsdier. Misschien dat jouw werkstuk wel wordt geplaatst in zijn nieuwe
tijdschrift!

Door deze opdracht heb je geleerd om:
  • Online een mindmap te maken
  • Informatie te zoeken op het internet
  • Filmpjes te bekijken op het internet
  • De informatie van het internet in word verwerken
  • Een echt werkstuk te maken over jouw lievelingsdier
  • De gevonden informatie met de klas te delen
Top gedaan!

De volgende keer mag jij samen met 2 klasgenoten een eigen quiz maken over de gevonden
informatie. Dit doen we op https://www.quizlet.nl/