Leerkracht

Leerkracht

 • Titel: Spreekbeurt over jouw lievelingsdier

 • Onderwerp: Dieren

 • Schooltype(s): PO

 • Voor de groepen: 4, 5 en 6

 • Vakgebied(en): Wereldoriëntatie en ICT

 • Uitvoering door: Milou Julicher

 • Tijdsinvestering: 3 x 60 minuten

 • Opbrengst:

   • De leerlingen kunnen een eigen spreekbeurt maken in word (tekstverwerken)

   • Maken een online mind-map, zodat deze gedeeld kan worden met andere leerlingen

   • De leerlingen werken zelfstandig en zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

   • De leerkracht vervult meer de rol als coach en begeleidt waar nodig.

 • Extra materialen: Computers en internetverbinding

 • Webkwestiemaker(s): Milou Julicher

 • Emailadres: Milouuu__@live.nl

Heb je vragen op opmerkingen? Klik hier